Laheda Sotsiaaalkeskuse töötajad

 Juhataja: Marika Dorbek.

Hooldustöötajad Tilsi majas: Hele-Mall Tintso,  Ülle Lett, Maie Purge ja Tea Raudhein

Vana-Koiola majas: Mari Olõkainen, Thea Palo, Ene Palujanov, Rita Lüüs ja Larissa Harak

Tegevusjuhendaja: Velli Eiche

Kokad: Triin Ostra ja Tea Rammul

Hooldusõed: Viive Austa ja Ele Vaino 

Abihooldajad: Reena Tigas ja Pille-Riin Räst

Avahooldustöötaja: Kristel Blauhut

Koristajad: Külli Musto ja Leili Vool

Ringijuhid: Heli Vestla ja Veneidi Heljula

Remonditööline: Üllar Tintso

Majahoidja: Villu Kägra

 

 

Tilsi küla, Laheda vald, 63012 Põlvamaa tel +372 792 9360, +372 5690 40042