Kohamaks

Laheda Vallavalitsuse Korraldus 08.07.2014 nr.95 "Laheda Sotsiaalkeskuse kohamaksumuse kinnitamine" on kehtestatud "Laheda Sotsiaalkeskuse põhimääruse"§ 9 lg 1punkt 4 alusel:

Alates 01. septembrist 2014 on Laheda Sotsiaalkeskuse kohamaksumuseks 620 eurot kuus.

Kaalutletud otsuse alusel on antud 50 eurot soodustust teenust vajavale isikule kelle elukoha aadressandmetena on rahvastikuregistrisse kantud Laheda vald.   

Laheda Sotsiaalkeskuse lepingulisele kliendile ajutiselt eemalviibimise perioodiks koha säilitamise tasu on alates viieteistkümnendast eemalviibimise päevast 50% kohamaksust. Esimesel neljateistkümnel eemalviibimise päeval  kohamaksu suurus ei muutu.                                                                            

 

Tilsi küla, Laheda vald, 63012 Põlvamaa tel +372 792 9360, +372 5690 40042