Koduteenused

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.
 

Koduteenuste osutamine Laheda vallas on teenuse saajale tasuta. Teenust osutatakse üksielavatele puudega inimestele või eakatele nende kodus. Teenusena osutatakse abistamist kodustes majapidamistoimingutes (küttepuude toomine, koristamine, pesupesemise korraldamine jmt), toimingutes väljaspool kodu (toiduainete jm vajaliku toomine, asjaajamine jmt) ja muudes toimingutes, mis peavad tagama puudega inimese või kõrvalabi vajava eaka iseseisva toimetulemise kodus.
 

Koduteenus ei hõlma hooldamist, mis tähendab pidevat või ööpäevaringset kõrvalabi vajava isiku toimetuleku korraldamist. Hooldus korraldatakse kas hooldaja määramise, hoolekandeasutuses hooldamise kaudu või muude sotsiaalteenuste või -toetuste abil.
 

Koduteenuseid osutatakse Laheda Vallavolikogu poolt kinnitatud koduteenuse osutamise tingimuste ja korra alusel.
 

Teenuse taotlemiseks on vajalik esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus. Kaasa võtta isikut tõendav dokument. Koduteenuseid osutab valla avahooldustöötaja.

Tilsi küla, Laheda vald, 63012 Põlvamaa tel +372 792 9360, +372 5690 40042